Visst är våra ledare bristfälliga…

Fråga: Vissa utnyttjar synder som oanständig klädsel och beblandning för att hetsa medborgarna mot makthavarna. Vad råder ni?

Svar: Det stämmer att det finns kvinnor som visar ansikten, ränta och andra synder. Makthavarna kan inte vägleda människorna. Vi anser att makthavarna är bristfälliga när de inte utnyttjar sin makt till fullo och hindrar människorna dessa saker. De klarar ju av det. Ur den synvinkeln är de tvivelsutan bristfälliga. Dock offentliggör vi inte det framför människorna på offentliga platser och under predikningarna. Det är inte tillåtet att offentliggöra deras fel, nedvärdera dem och egga människorna mot dem. I stället skall vi gå till dem och råda dem i enrum. Det är ett råd. Det är inget råd att nedvärdera och fördöma makthavarna från predikstolen eller i kassettband. Det nyttar inget. Det får bara värre konsekvenser.