Vissling på en avlägsen person

Fråga: Får man vissla på en person vid behov om han är långt borta från en?

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Det är typiskt avgudadyrkarnas handling.