Vissa profeter har företräde framför andra

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/397)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

”Några av dessa sändebud har Vi gett företräde framför de andra.”1

Måhända undrar någon hur denna vers kollationeras med den autentiska hadîthen hos al-Bukhârî och Muslim som återberättas av Abû Hurayrah som sade:

”En muslim och en jude hamnade i bråk varvid juden svor och sade: ”Vid Honom som har valt Mûsâ framför alla andra skapelser!” Muslimen gav honom en örfil och sade: ”Din vidriga människa! Framför Muhammad också?” Juden gick till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och beklagade sig över muslimen. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Föredra mig inte framför de andra profeterna. När människorna faller medvetslösa på Domedagen är jag den förste som återfår medvetandet varvid jag ser Mûsâ redan stå och hålla i ett av tronens ben. Jag vet inte om jag återfår medvetandet innan han eller om han slipper förlora det till följd av medvetslösheten i Tûr. Föredra mig därför inte framför de andra profeterna.”

Det finns flera svar på den frågan:

1 – Han sade så innan han kände till att vissa profeter har företräde framför andra. Den förklaringen kan diskuteras.

2 – Han sade så utav ödmjukhet.

3 – Han förbjöd sådant tal i samband med dispyt och bråk.

4 – Han förbjöd sådant tal utifrån egna åsikter och fanatism.

5 – Det är Allâh som har rätt att föredra, inte ni. Ni ska bara underordna er, underkasta er Honom och tro på Honom.

12:253