Vissa människor säger att Tawhîd splittrar

Fråga: De som dyrkar gravar ber djinner om hjälp och har flera hedniska ritualer som är uppenbara. Skall man först och främst kalla dessa människor till Tawhîd eller gå successivt fram med dem så att de förstår efter ett tag?

Svar: Det skall inte inledas med något annan än Tawhîd. Deras handlingar gagnar först när Tawhîd är uppfyllt. Det skall alltså inledas med Tawhîd.

Fråga: Vissa människor säger att Tawhîd splittrar människorna.

Svar: Det är fel och okunnighet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde med Tawhîd. Han började inte med bönen, allmosan eller välgörenheten. Han började med Tawhîd och sade:

”Säg att det inte finns någon sann gud utom Allâh för att det skall gå bra för er.”