Vissa människor frågar mig om dagens islamiska grupper

Fråga: Vissa människor frågar mig om dagens islamiska grupper. Vad skall jag göra? Skall jag svara dem eller hänvisa dem till de lärda? Jag arbetar som lärare.

Svar: Hänvisa dem till hadîtherna och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vem då, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”De som är upprättade på det jag och mina följeslagare är upprättade på i dag.”

Hänvisa dem till den här hadîthen. Säg till dem att den som följer det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde tillhör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och att den som avviker från dem riskerar att hamna i helvetet. Det spelar ingen roll vad de heter. Poängen ligger inte i namnen. Poängen ligger i avvikelsen från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare var upprättade på.