Vissa kunder får rabatt

Fråga: Jag är en affärsman och ger ibland vissa kunder rabatt. Är det tillåtet?

Svar: Om du inte är orättvis mot andra, så är det inga problem, liksom marknadshandeln. På marknadshandeln får du ge rabatt till vissa till skillnad från andra. Det är inga problem. Dock får du inte ta betalt för mer än värdet på marknaden.