Vissa blir friska via amuletter

Fråga:Vissa människor har på sig amuletter och trådar och blir friska. Är det en prövning från Allâh?

Svar: Ett uppnått mål betyder inte att handlingen är tillåten. En person kan prövas så för att straffas. Poängen ligger i beviset. Om handlingen har ett bevis i Qur’ânen och Sunnah är det okej att göra den. Om den saknar bevis gör man inte den. Vi varken tillåter eller förbjuder något utan bevis i Qur’ânen och Sunnah. Ett mål kan uppnås i ett prövande syfte. Det är redan bestämt att det skall ske. Det betyder inte att sättet är tillåtet.