Vissa ber Jungfru Maria om medling, andra ber Muhammad om medling

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Muhammad an-Nadjdî (d. 1392)

as-Sayf al-Maslûl ´alâ ´Âbid-ir-Rasûl, s. 51-52

De lärde har nämnt flera anledningar varför Allâh beskyller nasaréerna för otro. En anledning är att de ber Messias moder om medling. Även detta samfund har numera människor som säger samma sak som nasaréerna och de forna avgudadyrkarna brukade sade, nämligen:

“Allâhs Sändebud, ´Abdul-Qâdir och Ahmad al-Badawî – skydda mig, hjälp mig eller medla för mig!”