Visor tillhör Sûfiyyahs religion

Något man bör lägga märke till, är det många religiösa ungdomar sysselsätter sig med då de lyssnar på visor. De sjungs i kör och kallas för islamiska visor”. De är en typ av sång. Kanske utförs de t.o.m. med lockande röster. De säljs tillsammans med Qur’’ânen och religiösa föreläsningar. Dess namn ”islamiska visor”” är felaktigt. Islam har inte föreskrivit visor för oss. Islam har föreskrivit för oss att påminna oss om Allâh, läsa Qur’’ânen och skaffa oss gagnande kunskap. Beträffande visor, hör de till Sûfiyyahs religion. De är innovatörer och de har gjort sin religion till lek och skoj.

Att lyssna på visor innebär också att likna de kristna som gjort sin religion till körer, sånger och gospels. Det är alltså obligatoriskt att varna för dessa visor. De sår kaos och prövningar genom att egga upp ens känslor. Kanske söker de då bevis för sin handling i att det lästes poesi i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro, att han lyssnade till det samt att han godkände det. Svar på det är följande:

Den poesi som lästes i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro lästes inte i kör på ett sångliknande sätt. Inte heller kallades den för ”islamiska visor””, utan det var arabisk poesi som bestod av vishet, ordspråk och beskrivning av mod och givmildhet. Följeslagarna läste dem var och en för sig p.g.a. de betydelser som de bestod av. Ibland läste de poesi under tiden av ett krävande arbete som byggnad och nattliga resor. Detta tyder på att en viss typ av visor är tillåten under speciella förhållanden, men inte att man använder sig av den som ett medel till uppfostran och kall, vilket det görs i dag. Studenter sjunger dessa visor och kallar dem för ””islamiska visor”” eller ”religiösa visor””. Detta är en innovation i religionen. Detta hör till Sûfiyyahs religion. De är innovatörer. Det är de som är kända för att ha tagit visor till sin religion. Det är nämligen obligatoriskt att lägga märke till dessa frågor och förbjuda att dessa kassettband säljs, ty ondskan börjar i små mått till dess att den blir allt större och större om den inte likvideras vid dess allra första uppkomst.