Visor sjungs bara av Sûfiyyah och Hizbiyyûn

Fråga: Det finns folk som hävdar islamiska visor (أناشيد إسلامية ) vari de härmar musikinstrument. Anses det vara ett förbjudet knep?

Svar: Det finns inga islamiska visor. Det finns visor, ja, men inga islamiska sådana. De är inte islamiska. De kännetecknar antingen Hizbiyyûn eller också Sûfiyyah. Visor sjungs bara av Sûfiyyah eller Hizbiyyûn [oklar ljud]…