Visheterna bakom profetens månggifte

Det är känt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte var gift med flera hustrur för att uppfylla sin sexuella drift.

1 – Han var gift med dem på grund av en allomfattande fördel så att han kunde knyta band med alla stammar. Sålunda hade alla arabiska stammar band med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Släktskap via ingifte är en del av härkomst. Allâh enade dem och sade:

“Och det är Han som har skapat människan och gett henne härstamning och släktskap och de band [som upprättas] genom äktenskap – din Herre har makt överallt.”1

2 – Ett annat syfte var att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville att hans dolda handlingar som endast sker i hemmet skulle bli kända, ty hans hustrur tog till sig från honom. Det finns många Sunan som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte offentliggjorde men som rapporteras från hans hustrur (radhiya Allâhu ´anhunn).

3 – Ännu ett syfte var för att bevara deras kyskhet och uppmuntra dem. Exempel på det är Safiyyah bint Huyayy (radhiya Allâhu ´anhâ) som blev tillfångatagen på Khaybar-dagen. Hennes fader var hövding för den [judiska stammen] an-Nadhîr. Om en hövdings dotter blir tillfångatagen, kommer hon naturligtvis att ta illa upp. Då gifte sig profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med henne för att uppmuntra henne2.

Om han ville uppfylla sina sexuella behov, hade inte bara en av hans hustrur varit jungfru. Det råder inga tvivel om att jungfrur är bättre än rörda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Djâbir (radhiya Allâhu ´anh):

“Varför gifte du dig inte med en jungfru så att hon kan leka med dig och du med henne?”3

1 25:54

2 al-Bukhârî (5086).

3 al-Bukhârî (5079).