Visheten bakom Vågen

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/149)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ

Den Dagen skall [allt] vägas med sanningens våg och det skall gå dem väl i händer vilkas vågskål väger tungt; förlorarna är de vilkas vågskål väger lätt, de som genom att förneka Våra budskap har förverkat sina själar.”1

Det vill säga på Räkenskapens dag. Mudjâhid sade:

”Det vill säga att den Dagen kommer domen att vara rättvis.”

De flesta anser däremot att handlingar ska vägas i Vågen. Allâh (ta´âlâ) kommer att resa en Våg med en tunga och två vågskålar och som kommer att fylla hela horisonten.

Det råder meningsskiljaktigheter kring vad som ska vägas i Vågen. Vissa sade böckerna med handlingarna i. ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

På Domedagen skall Allâh (ta´âlâ) välja ut en man inför alla skapelser. Hans nittionio anteckningar kommer att spridas; varje anteckning sträcker sig så långt ögat kan nå. Därefter säger Han: ”Förnekar du något av detta? Har Mina bevarande skrivare behandlat dig orättvist?” Han kommer att svara: ”Nej, Herre.” Då säger Han: ”Har du någon ursäkt eller god handling?” Mannen blir tyst och säger: ”Nej, Herre.” Då säger Han: ”Jo, du har en god handling hos Oss. Du skall inte behandlas orättvist idag.” Därpå tas ett kort med ‘Det finns ingen sann gud utom Allâh och Muhammad är Allâhs sändebud’ fram. Han kommer att säga: ”För fram det!” Mannen säger: ”Herre! Vad är detta kort jämfört med anteckningarna?” Då säger Han: ”Du skall inte behandlas orättvist.” Kortet kommer att läggas i en vågskål och de nittionio anteckningarna i en annan vågskål varvid kortet överväger dem. Inget överväger ‘I Allâhs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn’.”2

Somliga menar att handlarna ska vägas. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

På Domedagen kommer en väldig och fet man att föras fram. Han skall inte ens väga som en myggvinge hos Allâh.”3

Andra anser att handlingarna ska vägas. Den åsikten rapporteras från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ). Goda handlingar kommer att framföras i fina skepnader medan dåliga handlingar kommer att framföras i fula skepnader och sedan läggas i Vågen.

Visheten bakom Vågen är dels att Allâh prövar slavarnas tro från jordelivet, dels avvärjer deras ursäkter i efterlivet.

فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

”… och det skall gå dem väl i händer vilkas vågskål väger tungt.”

Det vill säga de vilkas goda handlingar väger tyngst, sade Mudjâhid.

17:8-9

2Ahmad (2/213), at-Tirmidhî (2639), Ibn Mâdjah (4300), Ibn Hibbân (2523) och al-Hâkim (1/6). Autentisk enligt al-Albânî.

3al-Bukhârî (4729) och Muslim (2785).