Visheten bakom profeternas fårvallning

Muslim sade:

2050 – Abût-Tâhir berättade för mig: ´Abdullâh bin Wahb underrättade oss, från Yûnus, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân, från Djâbir bin ´Abdillâh som sade:

En gång när vi tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) passerade Dhahrân började vi plocka bär från ett salvadora persicaträd1 varpå profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Plocka de mörka.” Vi sade: ”Allâhs sändebud! Du verkar ha vallat får.” Han sade något i stil med: ”Ja. Vilken profet har inte vallat får?”

I hadîthen bevisas dygden i fårvallning. De lärda säger att visheten bakom profeternas (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) fårvallning var att de skulle uppleva ödmjukhet, rena sina hjärtan med ensamhet och gå successivt från att leda får med välvilja till att leda samfund med vägledning och omtanke – och Allâh vet bättre.