Visheten bakom en påskyndad Iftâr

Publicerad: 2010-08-09
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (7/109)

 

661 – Sahl bin Sa´d (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allahs sändebud sade:

”Människorna kommer att befinna sig i ett bra tillstånd så länge de påskyndar brytandet av fastan.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade detta för att den som påskyndar handlingen påskyndar något som Allâh har tillåtit honom efter att ha förbjudit det. Att något förbjudet blir tillåtet är en väldig gåva från Allâh (´azza wa djall) och den som skyndar till Allâhs gåvor är berömvärd. Allâh tycker om att se spår av Sina gåvor på tjänarna.

För det andra innebär det att man skiljer sig från de kristna och judarna som brukade skjuta upp på Iftâr. Det råder inga tvivel om att det är bra att skilja sig från judarna och de kristna.

Från detta får vi reda på att det inte är korrekt att göra det vissa tillgjorda människor gör när de väntar ett par extra minuter för säkerhets skull efter att solen har gått ned. Det är inte tillåtet. Denne har endast berövat sig själv och andra på det goda.