Visheten bakom bönen om förlåtelse efter naturligt behov

När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var klar med förrättningen av det naturliga behovet sade han:

غُفرانَك

”Jag ber Dig om förlåtelse.”1

Visheten bakom det – och Allâh vet bättre – är att exkrement tynger kroppen och besvärar den om det hålls kvar. Likaså tynger synderna hjärtat och besvärar det om de hålls kvar i det. De båda besvärar och skadar kroppen och hjärtat. När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var klar lovprisade han Allâh för att ha skonat honom besväret och lättat på hans kropp. Därtill bad han Honom skona honom det andra besväret och rädda hans hjärta från det. Visheterna bakom hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och böner är djupare än vad man kan föreställa sig.

1at-Tirmidhî (7), Abû Dâwûd (3), Ibn Mâdjah (300) och Ahmad (24694). Autentisk enligt al-Albânî.