Visdomen i månen och bönen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/352-353)

Allâh är vis. Vishet innebär att saker och ting sköts rätt. Den består av två typer: en vishet handlar om att en sak utförs på ett visst sätt och en vishet handlar om agendan bakom den saken. Allâhs vishet berör såväl föreskriften som universumet. Låt oss ta månen som exempel. Allâh (ta´âlâ) har placerat månen i himlen och låtit den färdas i en omloppsbana. Beroende på omloppsbanan varierar månens lysande storlek. Att skenet stiger och sjunker sakta men säkert bevisar tvivelsutan Allâhs vishet. Bara att se månens nedsatta sken bevisar att månaden har nyligen inletts. När den är full vet man att halva månaden har gått och så vidare. Därtill finns det en visdom bakom månens agenda. Med hjälp av den kan vi fastställa år och räkna. Det är alltså visdomen bakom månens speciella utseende och agenda.

Bönen ser också ut på ett visst sätt, vilket vittnar om en väldig vishet. Först står människan upp inför Allâh (´azza wa djall), dyrkar Honom genom att läsa Hans skrift och tillbe Honom. Därefter går hon ned i Rukû´, vilket står för en väldig högaktning av Allâh (´azza wa djall). Sedan reser hon sig upp för att därefter falla ned i Sudjûd inför Honom (´azza wa djall). Utav ödmjukhet och högaktning av Allâh (´azza wa djall) placerar hon den ädlaste kroppsdelen på marken som beträds av fötter. Således är slaven närmast sin Herre när han befinner sig i Sudjûd. Att bönen ser ut på detta vis bevisar en väldig vishet. Därtill framgår visheten även i bönens frukter. Bönens frukter är nämligen visdomen bakom bönens agenda. Bönens agenda är lycka i båda liven. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade om bönens universella nyttor:

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

”Sök hjälp med tålamod och bönen! Det är förvisso svårt utom för de ödmjuka.”1

Bönen nyttar även på religiösa plan:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ

”Bönen avhåller från skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft.”2

Du ser hur Allâhs vishet uppenbaras i saker och ting samt deras motiv.

12:45

229:45