Visar tacksamhet efter bön

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: Varje gång en person har bett Fadjr och erinrat sig Allâh, gör han Sudjûd i form av tacksamhet innan han går ut…

Svar: Det är innovation. En sådan Sudjûd görs i samband med en förnyad gåva eller en avvärjd skada. Att hela tiden gå ned i Sudjûd för att visa tacksamhet är inte korrekt. Bönen är en vanlig företeelse och ingenting förnyat. Han har gjort en plikt. Säg till honom att inte fortsätta med det.