Vinstdrivande i alla fall

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

https://www.youtube.com/watch?v=CXNWVtd2O0U&feature=youtu.be

Fråga: En man var med om en bilolycka. Då han inte hade betalat bilförsäkring blev han arresterad en tid. Efter arresteringstiden försäkrade han sin bil och sade att det är nödvändigt. Är detta fall nödvändigt?

Svar: Det är inte nödvändigt. Det är inget nödfall. När en person betalar bilförsäkring och sedan är med om en olycka varvid han får skadestånd från försäkringen, betalar försäkringsbolaget då tillbaka allt han har betalat till det? Motsvarar försäkringsbolagets skadestånd alla summor som det tar betalt för för att handlingen ska vara korrekt? Om inte försäkringsbolagen hade vetat att de är vinstdrivande i alla fall skulle de aldrig öppnats.