Vinna eller försvinna

Den trettonde hadîthen: Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Ingen skänker en motsvarighet av en dadel från en lovlig inkomst – och endast det lovliga stiger upp till Allâh – utan att Allâh godtar den i Sin högra Hand för att sedan föda den åt dess givare, liksom ni föder era fålar, så att den blir som ett berg.”1

Vad säger en Djahmî om denna hadîth som bevisar att välgörenhet stiger upp till Allâh (ta´âlâ) som Han tar i Sin hand? Betror han den eller hädar han den? Om han betror den vinner han och om han hädar den förlorar han.

1al-Bukhârî (7430) och Muslim (63).