Vin under Tawâf

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 403

1903 – Jag hörde Ahmad bli frågad om Yahyâ bin Yamân. Han svarade:

Han förfelade när han återberättade.”

Därefter nämnde han hadîthen från Sufyân, från Mansûr, från Khâlid bin Sa´d, från Abû Mas´ûd som sade:

Medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvade Huset bad han om vatten varvid han fick vin.”

Han sade:

Hadîthen är svag och motsättande.”