Vin och kvinnor får kloka män på avvägar

Jesus Syraks vishet 19:1

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

1En arbetare som dricker blir inte rik,

och den som inte är nöjd med det lilla går det utför med.

2Vin och kvinnor får kloka män på avvägar,

och den som går till horor blir allt mer förhärdad.

3Förruttnelse och maskar tar hand om honom:

den förhärdade skall gå under