Vilsen om än mycket kunnig

Var och en måste undvika nyheter, ty varje nyhet är innovation. Sunnah handlar om att bekräfta Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar och sakna invändningar mot den i form av frågor som ”Hur?” och ”Varför?”

Skolastik, religiösa dispyter och debatter är nyheter, medför tvivel i hjärtan och förhindrar vetskap om sanningen.

Kunskap handlar inte om myckna rapporteringar; kunskap handlar om att följa och rätta sig efter följeslagarna och efterföljarna ehuru man har liten kunskap. Den som skiljer sig från följeslagarna och efterföljarna är vilsen ehuru hans kunskap är mycken.