Vilsen är han som förtalar de lärde

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/181)

Fråga: Vissa som påstår sig vara Salafiyyûn angriper såväl lärde som muslimer i form av förtal och skymf. Tillhör det Salafs metodik?

Svar: Det finns två sorters lärde:

1 – Lärde tillhörande Djahmiyyah, Râfidhah, Mu´tazilah och Khawâridj. Salafs lärde både förtalade dem, beskyllde dem för villfarelse, varnade för dem och många gånger också beskyllde dem för otro.

2 – Det islamiska samfundets lärde, däribland de fyra imamerna, följeslagarna, efterföljarna, Ahl-ul-Hadîths imamer och Ahl-us-Sunnahs lärde, oavsett tid och plats. Den som förtalar dem är tvivelsutan vilsen. En sådan person måste ångra sig inför Allâh och återvända till Salafs metodik i form av att respektera dem och erkänna deras förträfflighet. Annars tillhör han de lustfyllda Ahl-ul-Bid´a.