Villkorlig skilsmässa är ingen liten sak

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (35 A)

Fråga: Ett gift par bråkar varvid mannen säger till hustrun: ”Om du gör det och det är du skild.” Vad är domen för detta oavsett om det handlar om en första eller en tredje skilsmässa?

Svar: Först och främst avråder jag alla makar från att ta lätt på uttalad skilsmässa. Ha inte bråttom med sådant. Om en man säger till sin fru: ”Om du gör det och det är du skild” och hon gör det, skiljs de enligt de flesta lärde. Det är som vilken uttrycklig skilsmässa som helst. Om en man säger till sin fru: ”Du är skild”, så är hon som bekant skild. Vad villkorlig skilsmässa beträffar, anser majoriteten att hon skiljs om hon går emot makens ultimatum. Frågan är alltså allvarlig och ingen liten sak. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) anser dock att en sådan villkorlig skilsmässa i syftning på att påbjuda eller förbjuda kvinnan något har samma dom som en svordom. Med det sagt är hon inte skild och istället ska han sona för en bruten svordom. Alltså, om en man säger till sin maka: ”Om du gör det och det är du skild” och hon gör det, skiljs de enligt de flesta lärde, medan Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah säger: ”Om du verkligen menade att hon skiljs om hon gör det, så är hon skild, och om du bara ville hota henne med skilsmässa för att hon skulle avstå från något, så är hon inte skild.” Utmed Ibn Taymiyyahs åsikt äger skilsmässan alltså inte rum. Istället ska denne sona för bruten svordom. Härmed vet ni att frågan är allvarlig och ingen liten sak. Det är inte bara att sona för bruten svordom och gå vidare som ingenting. Därtill är det viktigt att fråga vad maken menar.