Villkoret för upphöjelse

Femte Moseboken 28:1

1Om du lyssnar till Herren, din Gud, och troget följer alla hans bud, som jag i dag ger dig, skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla andra folk på jorden. 2Alla dessa välsignelser skall nå dig och komma över dig, när du lyder Herren, din Gud:

3Välsignelse över dig inne i staden och välsignelse ute på åkern.

4Välsignelse över de barn du får, den skörd du bärgar och de djur som föds, kornas kalvar och tackornas lamm.

5Välsignelse över dina korgar och dina baktråg.

6Välsignelse över dig när du kommer och välsignelse över dig när du går.