Villkoret för att fördöma en makthavare

Fråga: Det har kommit in många frågor rörande mannens offentliga fördömande av Marwân kring predikstolen och ´Îd-predikan. Bevisar det att det är tillåtet att fördöma makthavarna offentligt?

Svar: Ja, i deras närvaro. Om makthavaren gör fel får man fördöma honom i hans närvaro. Han skall inte fördömas om han är frånvarande. Han skall inte förtalas i marknaden och från predikstolarna. Det är inte tillåtet. Om de gör fel skall de korrigeras och påminnas om Sunnah