Villkoret för att föra offentlig debatt med Râfidhah 2

Fråga: Vad anser ni om debatterna i median som äger rum mellan Ahl-us-Sunnah och Shî´ah? Är de föreskrivna?

Svar: Jag har inte tittat på dem. Jag har dock hört att Allâh har gagnat många via dem och att Allâh har avslöjat dessas tvivel. Den som besitter en kunskapsmässig förmåga och klarar av att debattera med dem, skall ta vara på tillfället. Allâh kommer att vara med honom och hjälpa honom med det.