Villkoret för att föra offentlig debatt med Râfidhah 1

Fråga: I vissa tv-kanaler sänds det debatter med Râfidhah. Är detta lämpligt eller stör det lekmännen?

Svar: Det är nyttigt. Om debattören är lärd, är det nyttigt eftersom han avslöjar dem framför människorna. Om han debatterar med dem på en dold plats, kommer människorna inte att veta något. De kommer att förbli i sitt gamla tillstånd. Det skall vara framför människorna förutsatt att han är en av de lärda. Han skall inte bara ha entusiasm och vaksamhet utan kunskap. Det kanske kommer en lurendrejare som sätter tvivel i honom. Om han är lärd, faller han inte för tvivel. Om han inte är kapabel, finns det en risk att den oliktänkande besegrar honom framför människorna. Det är tveklöst en svår situation. Det är obligatoriskt att ingen annan än de lärda med djupt rotad kunskap debatterar med dem offentligt.