Villkoren för Takfîr på en individ

Fråga: Får man utföra Takfîr på en muslimsk individ? Fordras regler och villkor för det eller inte?

Svar: Ja, vi får göra Takfîr på en individ om hädelsens orsaker bekräftats i honom. Så om vi ser en person förneka Budskapet, tillåta att man dömer med hedniska lagar eller tillåta att man dömer med något annat än det som Allâh har uppenbarat och säger att de är bättre än Allâhs lag, anser vi honom vara otrogen, efter att han har ha fått sanningen klargjord. Om då hädelsens orsaker förekommer, dess villkor uppfylls och hindren är utesluts, gör vi Takfîr på honom och ålägger honom att återvända till islam eller bli avrättad.

Han (rahimahullâh) sade också:

”Om villkoren för Takfîr fullbordas i en individ är det tillåtet att göra Takfîr på honom. Hade vi inte ansett det, skulle aldrig någon ha dömts som avfälling.”

Dessutom sade han (rahimahullâh):

”Att göra Takfîr på en muslim har två villkor:

Det första: Att det förekommer bevis för att handlingen är otro.

Det andra: Att han känner till handlingens dom och avser den. Om han är okunnig, blir han inte otrogen.”