Villkoren för organdonationer

Fråga: Vad är domen för organdonationer som njurar och i synnerhet vid behov?

Svar: Styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ har gett utslaget att det är okej om det är nödfall, donatorn ger sitt tillstånd och donationen inte skadar honom. Tre villkor skall alltså uppnås:

1 – Han som skall ha donationen måste vara nödställd.

2 – Donatorn skall ge sitt tillstånd.

3 – Donatorn skall inte skadas av det. Ty skadan skall inte likvideras med skada.