Villkoren för att resa med hustrun

Publicerad: 2010-06-28
Författare: Imâm Mûsâ bin Ahmad al-Hadjdjâwî
Källa: Zâd-ul-Mustaqni´
´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
ash-Sharh al-Mukhtasar´ ´alâ Matn Zâd-il-Mustaqni´ (3/522)

Han får resa med sin fria hustru förutsatt att hon inte kräver motsatsen.

FÖRKLARING

Det är tillåtet för maken att resa med hustrun förutsatt att följande villkor uppfylls:

1 – Att hustrun är fri. Skulle hon vara förslavad, får han inte resa med henne utan hennes ägares tillstånd.

2 – Att vägen och landet de skall resa till är tryggt och säkert. Det är tillåtet att resa till islamiska länder. Skulle vägen däremot vara osäker och landet otroget (Bilâd Kâfirah), är det inte tillåtet för honom att resa med henne dit.

3 – Att hustrun inte sätter som villkor, innan giftermålet, att maken inte reser med henne. Om hon sätter det som villkor, åläggs han att uppfylla villkoret.