Villkoren för att kvinnan skall studera medicin

Vi säger inte att det är förbjudet för kvinnan att studera medicin och omvårdnad. Vi säger dock att det är förbjudet för kvinnan att blanda sig med män, visa ansiktet för dem och behandla dem på grund av prövningarna däri. Att hon studerar medicin och omvårdnad under kvinnliga läkare och lärarinnor är okej. Detsamma gäller att hon behandlar kvinnor eller män i nödfall och om det inte finns någon annan som kan göra det förutsatt att hon är kysk och täckt. Det vi fördömer är att hon blandas med männen, visar sitt ansikte för männen, reser med dem och är i enrum med dem. Det är det som är förbjudet för henne. Bara studier av medicin och omvårdnad utan förbjudna faktorer är som sagt inga problem. Detsamma gäller behandlingen av kvinnor i alla fall och män i nödfall förutsatt att hon håller sig till islamiskt uppförande.