Villkoren för att kvinnan skall åka med en manlig chaufför

Fråga: Vi är en stor familj som körs av en chaufför som tar oss till skolorna, affärerna och släktingarna. Vad är domen för att vi åker med honom innanför staden och utanför den med tanke på att det inte finns någon annan man med i bilen?

Svar: Det är okej om det är minst två passagerare i bilen med honom och att det inte finns någon tvetydighet i bilden. Det är okej att åka med honom till skolan eller någon annanstans om det finns behov av det och inga tvetydigheter finns.

Om det är möjligt att de får sällskap av en man är det bara bättre och lämpligare. Det är dock inte obligatoriskt. Det räcker att det inte är enrum. Enrum upphör så fort minst två kvinnor eller en annan man är tillsammans med chauffören. Därtill skall det inte finnas någon tvetydighet. I dag kan alla ha med sig en Mahram.

Skulle färden däremot anses vara en resa, får hon inte resa utan Mahram. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En kvinna får inte resa utan Mahram.”

Likaså skall hon vara täckt och avlägsen från alla prövningar så att inget ont äger rum mellan dem.