Villkoren för att ha islamisk förening i otrogna länder

Fråga: Vissa bröder säger att det är helt okej för Salafiyyûn att öppna en Da´wah-grupp om den är tom på fanatism och om syftet är att samarbeta om fromhet och gudsfruktan och inte utav sektväsen och splittring bland muslimerna. Är deras handling korrekt?

Svar: Det är endast makthavaren som grundar en Da´wah-grupp. Det är han som förfogar över det. Det har han också gjort och lov och pris tillkommer Allâh. Han har utsett ett helt ministerium till det, nämligen det islamiska ministeriet.

Fråga: Förmodligen menar han de islamiska föreningarna i de otrogna länderna.

Svar: Om de ger dem tillstånd och de har en berättigad kunskap och ett berättigat kapital till att öppna en islamisk förening i ett otroget land, är det bara bra. De måste däremot knyta band med de lärda och de kända kallarna och rådfråga dem.