Villkoren för att gifta sig med makan som har blivit skild tre gånger

Kvinnan som blir skild från maken för tredje gången är främmande för honom. Han får inte tala om för henne att gifta sig med en annan man och skilja sig från den andre mannen för att återvända till honom. I det här fallet är det inte heller tillåtet att han försörjer henne.

Om hon skulle gifta om sig med en annan man på ett korrekt och känt sätt och den andre mannen dör eller skiljer sig från henne, så får den förste mannen inte fria till henne direkt så länge hon har sin vänteperiod. Det är muslimerna enade om.

En kvinna som har blivit skild tre gånger från maken blir inte tillåten för honom förrän hon har gift om sig Sharî´ah-enligt och haft samlag i slidan. Analsex räknas inte för att hon skall bli tillåten för honom.