Villkoren för att gifta sig med en kvinna som har gjort otukt

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Alltså är mannen antingen en person som underordnar sig Allâhs lag och föreskrift som Han har föreskrivit via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller också gör han inte det. Så om han inte underordnar sig det, så är han en avgudadyrkare som endast behagas av att gifta sig med en avgudadyrkare som sig själv.

Och om han underordnar sig det men väljer att opponera sig det och gifta sig med någon som är förbjuden för honom, så är giftermålet inte giltigt. I så fall är han en äktenskapsbrytare. Därmed klargörs betydelsen av Allâhs ord:

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

”Äktenskapsbrytaren tar inte någon annan än en äktenskapsbryterska eller en kvinna som dyrkar avgudar till hustru…”1

Detsamma gäller kvinnan.”2

Det är inte tillåtet att gifta bort en kvinna som är känd för otukt eller att gifta sig med henne förrän hon ångrar sig uppriktigt inför Allâh för sin otukt. Därtill skall hennes vänteperiod gå ut. Efter det får hon gifta sig.

124:3

2Ighâthat-ul-Lahfân (1/50).