Villkoren för att en person skall vara kvinnans Mahram

Publicerad: 2013-01-29
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/13057

 

Fråga: Vilka villkor skall en person uppfylla för att vara kvinnans Mahram under resan? Är ett av dem att han är muslim?

Svar: Ja. Han måste vara muslim, vid sinnet och könsmogen. Han måste uppfylla dessa villkor.