Di-reglernas villkor

Den amning som helgar de båda parterna, är att bröstmjölken går in i halsen. Detta gäller oavsett om barnet sväljer bröstmjölken genom amning, sprutar bröstmjölken i barnets hals eller om det får det genom näsan, vare sig det är rent eller blandat så länge det finns spår av mjölken.

FÖRKLARING

Helgden verkställs om bröstmjölken sprutas in i barnets hals. Detta får skelettet att styvna och köttet att växa och därmed tar det liknelsen av amning. Angående att föra in mjölken i barnet genom näsan, anses det vara korrekt, eftersom det är ett sätt den fastande bryter sin fasta på. På samma sätt som munnen är ett sätt denna helgd sätts i bruk på, är även näsan det. Den blandade mjölken helgar på samma sätt som den rena gör, så länge spår av mjölken finns kvar. Skulle denna mjölk hällas i en stor mängd vatten utan att det ändras1, sätts inte helgden i bruk. Detta beror på att det inte kallas för blandad mjölk längre och inte heller får det skeletten att styvna och köttet att växa.

Ibn Qudâmah sade:

Den helgar först efter att tre villkor har uppfyllts:

Det första: Att det är en kvinnas mjölk, oavsett om hon är oskuld eller inte, död eller levande.

FÖRKLARING

Om en man skulle få mjölk i sina bröst och amma barnet, äger inte helgden rum eftersom denna bröstmjölk är inte till för amning. Samma sak gäller boskapsmjölk. Häri finns ingen moderskap, för att inte tala om broderskap. Och om barnet skulle få i sig en död kvinnas bröstmjölk, sätts helgden i bruk precis som om hon skulle vara levande.

Ibn Qudâmah sade:

Beträffande mjölk från boskapsdjur, män och hermafroditer, så helgar den inte något.

FÖRKLARING

Om två barn skulle ammas av ett boskapsdjur, blir de inte bröder, ty denna mjölk är inte relaterad till modersmjölk och på så sätt inte heller till broderlig helgd. Samma sak gäller hermafroditen. Baserat på att personens kvinnlighet inte är bekräftad, helgas ingenting via tvivel.

Ibn Qudâmah al-Maqdisî sade:

Det andra: Att det pågår i två år. Förklaring Detta baseras på Hans (ta´âlâ) ord:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّالرَّضَاعَةَ

””Modern skall ge sina barn di under två hela år, om man önskar en full amningsperiod.””2

Han lät sålunda två år vara en full amningsperiod. Detta betyder att vad som är utöver det saknar dom. ´Â’’ishah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick in till henne och fann henne med en man. Hans ansikte förändrades. Hon sade:

””Allâhs sändebud, det här är min di-broder.”” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam): ””Titta vad anledningen till detta brödraskap är! Di är utav hunger.”3

Ibn Qudâmah al-Maqdisî sade:

Det tredje: Att barnet får di fem gånger.

FÖRKLARING

Fem gånger och uppåt. Detta är rättsskolans korrekta åsikt. Den har även rapporterats från flertalet följeslagare. Ahmad har en åsikt som säger att både lite och mycket di helgar. Detta är baserat på Hans ord:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

””Den kvinna som har ammat er eller er di-syster.””4

Ett annat bevis är hans (´alayhis-salâtu was-salâm) ord:

””Amning förbjuder det släktbandet förbjuder.””

I och med att det är en handling som har att göra med en evig helgd, tar man inte hänsyn till antalet.

En annan av hans åsikter är att helgden endast sätts i bruk efter tre amningar. Beviset till det är hans (´alayhis-salâm) ord:

””Varken en eller två amningar helgar.””

Detta har rapporterats av ´Â’’ishah. Dessutom rapporterade Umm-ul-Fadhl bint al-Hârith som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Varken eller en eller två amningar helgar.””

Båda ovanstående rapporteringar finns i Muslim.

Vad gäller beviset för den första åsikten, baseras den på det som ´Â’’ishah rapporterade från Sahlah bint Suhayl som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

””Amma Sâlim fem gånger så att han helgas med dess mjölk.””

´Â’’ishah berättade:

””Qur’’ânen uppenbarades med tio bestämda amningar. Därefter avskaffades det med fem stycken och de helgades då med fem amningar. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick bort i detta tillstånd.””

Rapporterad av Muslim.

Vår åsikt är i enlighet med versen. Sunnah har förklarat den helgade amningen. Det uttryckliga
vi har nämnt specificerar det underförstådda som de har rapporterat. På så sätt kombinerar man dessa rapporteringar genom att tolka dem med det autentiska och specifika som vi har nämnt.

1”Det vill säga att vattnet inte ändras av mjölken. (Fotnot till al-´Umdah (2/33))

22:233

3 al-Bukhârî (5102) och Muslim (1455).

44:23