Villkor för TV-debatter

Fråga: Vad är domen för TV-debatterna som i princip brukar ske mellan Ahl-us-Sunnah och avvikande människor? Det är allmänt känt att de avvikande människorna oftast har som agenda att föra lekmännen bakom ljuset.

Svar: Det beror på förmågan hos personen från Ahl-us-Sunnah som debatterar med dem. Det beror på hans förmåga och styrka. Om han har förmåga och styrka för att avslöja deras avvikelse, är det bra.

Om han däremot inte har förmågan och har nedsatta kunskaper, är det inte tillåtet för honom att ge sig in i frågan så att de inte besegrar honom så att Ahl-us-Sunnah lider ett nederlag.