Villkor för samarbete

Jag är inte emot att det finns olika grupper med olika mål. Jag är inte emot att det finns en grupp som tar sig an att korrigera muslimernas dogmer, förståelse och dyrkan och låter bli att sysselsätta sig med idrott. Med det sagt är jag inte heller emot att det finns en grupp som tar sig an idrotten för att stärka muslimernas fysik, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh älskar den starke troende mer än vad Han älskar den svage troende – och i båda finns det gott.”1

Jag är inte emot att det finns en grupp som tar sig an ekonomin, en annan som tar sig an politiken och så vidare. Jag har dock ett krav och det är att alla skall arbeta inom islams ramar och utmed Qur’ânen och Sunnah. Men att låta alla målgrupper vara insatta i sina områden utan att tygla dem med metodiken i Qur’ânen och Sunnah innebär att man accepterar att samfundet är splittrat samt märker splittringen med en föreskriven stämpel när den i själva verket går tvärtemot Qur’ânen och Sunnah.

1Muslim (2664).