Villkor för samarbete med islamiska grupper

Efter att de islamiska grupperna har dykt upp, vilket är oerhört olyckligt i sig, måste de samarbeta förutsatt att samarbetet är baserat på Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik. Den som vägrar samarbeta med andra grupper för att de inte vill samarbeta om denna korrekta metodik, nämligen Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik, skall man inte samarbeta med dem eftersom de avviker från det som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde. Det är alltså obligatoriskt att samarbeta och förbjudet att splittras.