Villkor för kall i Malaysia

Fråga: Min son vill åka till Malaysia för kall. Råder ni honom att åka?

Svar: Om han har kunskap skall han åka till Malaysia och andra länder och kalla till Allâhs religion. Han skall inte åka om han inte har kunskap. Det skall han inte heller göra om han håller sig till en sned metodik som han kallar till. Han måste kalla till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik om han har kunskap om den. Om han har kännedom om Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik är det bra att han kallar till den. Dock får han inte kalla till en individs eller en viss grupps metodik. I så fall spelar det ingen roll om han befinner sig i ett islamiskt land eller i ett otroget land. Det är inte tillåtet att kalla till grupper och metodiker som motsäger Salafs metodik utan hänsyn till var man befinner sig.