Villkor för exorcism

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
al-Qawl al-Mufîd (1/187)

För att exorcism skall vara tillåten krävs det att följande villkor uppfylls:

1 – Att man inte tror att den i sig gagnar utan Allâh. Det är förbjudet och avguderi att tro att den i sig gagnar utan Allâh. Han skall tro att exorcism är ett medel som endast gagnar via Allâhs tillstånd.

2 – Att den inte motstrider religionen. Exempel på det är att man tillber någon annan än Allâh eller ber djinner om skydd och dylikt. Detta är förbjudet och avguderi.

3 – Att den är begriplig och känd. Amuletter och magi är inte tillåtet.