Villkor för att sitta med Ahl-ul-Bid´ah för kallelse

Fråga: Vissa människor sitter med Ahl-ul-Bid´ah och avvikande grupper och sekter under en längre tid. När man säger till dem att inte sitta med dem, säger de att det är kallelse för att de skall återvända till sanningen. Vad är domen för denna handling?

Svar: Först och främst krävs det lärda för att säga att de är innovatörer. Vissa bröder anser andra vara innovatörer utav okunnighet. De anser att alla som inte håller med dem är innovatörer.

Om det är bekräftat att de är innovatörer och du har kunskap och din sittning med dem är givande så att du kallar dem till Allâhs religion… Det krävs alltså två villkor: du måste ha kunskap och du skall se att du påverkar dem. I detta fall skall du sitta med dem. Det hör till kallelse till Allâhs religion.

Skulle du däremot inte ha kunskap, eller att du har kunskap utan att kunna gagna dem och att de fortsätter vara omedgörliga, skall du inte sitta med dem. De vill inte ha sanningen.