Villkor för att påbjuda rätt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 254

För att påbjuda rätt krävs att två villkor uppfylls:

1 – Du ska veta att det du påbjuder är rätt. Den som inte vet får inte heller tala. Ty den som påbjuder något han är okunnig om talar om Allâh utan kunskap.

2 – Du ska veta att den du påbjuder har utelämnat det påbjudna. Om du inte vet får du fråga. Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till den man som en fredag kom in i moskén medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade:

Har du bett?” Mannen sade: ”Nej.” Då sade han: ”Be två Raka´ât, och fatta dig kort.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde inte honom att be förrän han frågat om han hade bett. Först måste du som sagt veta ifall den påbjudne har utelämnat det påbjudna.

1al-Bukhârî (931) och Muslim (875).