Villkor för att förbjuda orätt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 254-255

För att förbjuda orätt krävs att flera villkor uppfylls:

1 – Du ska veta att det orätta är orätt utifrån föreskrivna bevis och inte bara utifrån smak, sed, vaksamhet eller passion. Bara för att du tycker att något är orätt behöver det inte betyda att det verkligen är orätt. En människa kan även tycka att rätt är orätt.

2 – Du ska veta att den tilltalade har fallit i orätt. Om du inte vet det, får du inte heller förmena honom. Gör du det kommer du att framstå som en hastig missbrukare av folks heder. Du måste alltså veta att personen verkligen har fallit i orätt. Exempel på det är att du ser en person äta och dricka på dagen i Heliga moskén i Ramadhân. Du får inte fördöma honom förrän du frågar honom om han är resenär eller inte. Han är kanske resenär, och resenärer får ju äta och dricka på dagen i Ramadhân. Du måste alltså veta att den tilltalade har fallit i orätt.

3 – Det orätta får inte bli än värre. Om det orätta blir än mer orätt blir förbudet förbjudet, ty det innebär att vårt förbud har fått ett mildare orätt att eskalera till ett värre orätt. Detta villkor har fyra scenarion:

1 – Det orätta upphör.

2 – Det orätta minskar.

3 – Det orätta förblir lika orätt.

4 – Det orätta blir värre.

Om det orätta upphör, måste det förbjudas.

Om det orätta mildras, måste det också förbjudas.

Om det orätta förblir lika orätt, får det granskas. En förändring kan leda till ett bättre tillstånd, men det kan också vara bättre att låta det vara som det är eftersom en förändring kan också frambringa än värre konsekvenser.

Om det orätta blir värre, får det inte förbjudas.