Villkor för att bjudningen skall vara obligatorisk att närvara vid

Oavsett om det är obligatoriskt att besvara bjudningen och komma till bröllopet eller rekommenderat, krävs det att flera villkor uppfylls för det:

1 – Att personen som står för bjudningen inte är någon som måste eller bör bojkottas.

2 – Att det inte finns några synder på platsen. Om det finns synder på platsen som är möjliga att avvärja, blir det obligatoriskt att närvara på grund av två anledningar:

Den första: Acceptera inbjudan.

Den andra: Ändra på det onda.

Skulle han däremot inte klara av att ändra på synderna, är det förbjudet för honom att närvara. Ty hans närvaro fordrar synd och det som fordrar synd är också en synd.

3 – Att personen som står för inbjudan är muslim. Annars är det inte obligatoriskt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Muslimen är skyldig muslimen sex saker… Om han bjuder dig accepterar du hans inbjudan.”

De lärda säger att detta begränsar den allmänna texten.

4 – Att hans inkomst inte är förbjuden.

5 – Att bjudningen inte leder till att en plikt, eller en större plikt, går förlorad. I så fall är det förbjudet att acceptera inbjudan.

6 – Att bjudningen inte besvärar den inbjudne som att resa eller lämna familjen som är i behov av den bjudne.