Villkor för accepterad handling

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدً

”Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall leva ett gott och rättskaffens liv och inte avguda någon med sin Herre!”1

Den som ser fram emot belöning och fin avlöning:

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

”… skall leva ett gott och rättskaffens liv…”

Det vill säga handla i enlighet med Allâhs föreskrift:

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدً

”… och inte avguda någon med sin Herre!”

Handlingen ska också tillägnas Allâh allena, ingen partner har Han. Dessa två faktorer är villkoren för en accepterad handling; den måste vara uppriktigt tillägnad Allâh och den måste vara överensstämmande med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift.

118:110