Villkor att rikta offerdjuret mot Qiblah?

Fråga: Är det ett villkor att rikta offerdjuret mot Qiblah i samband med slakten eller räcker det att slakta det i Allâhs namn?

Svar: Nej, det är inget villkor. Det är Sunnah. Det är Sunnah att rikta djuret mot Qiblah eftersom slakten är en dyrkan och dyrkan skall utföras i riktning mot Qiblah.