Villig gifts bort utan medgivande

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 294

Fråga: Förmyndaren gifter bort sin dotter eller syster utan kvinnans tillstånd och vigseln bevittnas av två rättfärdiga vittnen. Efter vigseln får kvinnan reda på det och godkänner giftermålet. Är vigseln giltig eller ska den tas om?

Svar: Om hon går med på det anses vigseln vara giltig.